Arrangör

Frykeruds Röda kors
Röda korset i Frykerud hade vid års skiftet ca 100 medlemmar. Vi ordnar (genom skolan) simundervisning till förstaklassare, då de får åka till Deje simmhall vid fyra tillfällen. Vi har kurser i Första hjälpen och hjärt-lungräddning, samt barnolycksfall. Katastrofhjälpen, Krigen offer och Globala projekt ligger oss varmt om hjärtat. Hemmavid har vi sponsrat många resor och ordnat kaffekalas i terapilokalen. På Frykerudsdagen ordnar vi lotteri där behållningen går till Världens barn, En basar ordnas på höstkanten och vi samarbetar också med Svenska kyrkan, till exempel vid församlingsaftnar i form av mannekänguppvisning och ”Älgmålsbön”.
http://kommun.redcross.se/kil/

Frykeruds församling
Presentation saknas.

Equmeniakyrkan Fagerås
Equmeniakyrkan Fagerås är en kristen församling. Vi är en samling människor som är väldigt olika, men som delar en tro och en längtan efter Gud. En öppen gemenskap där vi på olika sätt funderar över vad livet innebär och där vi tillsammans med våra olikheter kanske kan hjälpa varandra framåt. Vi firar gudstjänst på söndagarna och vill vara en kyrka för hela livet, för alla som vill.
www.kyrkanibyn.se

Equmenia Fagerås
Equmenia är Equmeniakyrkans ungdomsorganisation. Equmenia anordnar aktiviteter för alla åldrar på kristen grund, Scouting, Tonårsfredagar, Volleyboll och naturligtvis vår egen gospelkör Neighbourhood Gospel som du kan höra på gospelfestivalen. Equmenia arrangerar den årliga Julmarknaden i Equmeniakyrkan Fagerås och vi är även ansvariga för det populära valborgs- och midsommarfirandet i Fagerås. Välkommen du också!
www.kyrkanibyn.se

Fagerås Baptistförsamling
Fagerås Baptistförsamling är en kristen församling som har funnits i Frykerudsbygden sedan år 1892, den 19 november är det 120 år sedan församlingen bildades. Vi fortsätter att inbjuda människor till gudstjänster och möten, vi har eftermiddagsträffar för daglediga och varje torsdagskväll inbjuder vi till lovsång, bibelsamtal och bön samt varje höst- och vårtermin inbjuder vi till Alpha-kurs för den som vill veta mer om kristen tro och liv. Vi finns till för Dig som behöver en medmänniska att dela sorg, bekymmer, oro och glädje.

Fagerås Bygdegårdsförening
Fagerås Bygdegård är inspirerad av den nationalromantiska stilen och är speciell både till utseende och färg. I byggnaden har man tidigare haft biograf och biblioteksverksamhet men även badhus i källarvåningen. Värmlands museum anser att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och har i byggnadsinventeringen uttagit den som särskilt beaktansvärd och det lär vara den enda kvarvarande byggnaden i Värmland i denna stil. Fagerås bygdegårdsförening anordnar idag olika allmänna aktiviteter som danser, vis- och pubaftnar, barnaktiviteter, danskurser, bastukvällar, temakvällar, mm. Möjlighet finns att hyra lokalen för privat fest eller möten. Föreningen har ett stadigt antal medlemmar som bidrar till att bygdegården kan leva vidare.
www.bygdegardarna.se/fageras

Frykeruds Hembygdsförening
Vår hembygdsgård heter också Fornminnesgården, Säldebråten. Under sommarhalvåret har vi där olika arrangemang. Bland annat midsommarfirande, fyra tisdagskvällar i juli med olika artister och sillfest i september. Vi förfogar också över Bagarstugan och Smedjan i Fagerås järnvägspark. Den står öppen med pågående verksamhet bland annat på Bakluckemarknaden i maj och Frykerudsdagen i augusti. Frykeruds Hembygdsförening bildades 1936 och verkar för att vårda föreningens gamla byggnader och föremål samt värnar om bygdens kultur, traditioner och arbetssätt. Hos oss kan du köpa våra fyra hembygdsböcker, Frykerud I-IV. Vi är 140 medlemmar.
www.hembygd.se/frykerud

Föreningen Frykeruds Framtid
FFF har som målsättning att tillvarata Frykerudsbornas intresse. Det är en politiskt och religiöst obunden förening. Den finansieras genom medlemsavgifter. I samarbete med de lokala byalagen vill vi verka för en levande landsbygd. Tidningen Frykposten delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Frykerud fyra gånger per år.
www.frykerud.se/

Frykeruds V:a Blåbandförening
Frykeruds V:a Blåbandsförening är en nykterhetsförening med kristen grund. Vi arbetar med att informera om Alkohol och droger framför allt mot unga. Många människor i dagens samhälle behöver stöd och hjälp mot den dolda alkoholismen. I vår förening brukar vi också åka runt i Värmland och titta på alla de små museer som finns.

Logen 4722 Hercules IOGT NTO
Presentation saknas.

Skållerudsbygdens Byalag
Föreningen, som har ett 70-tal medlemmar, har som sitt främsta syfte att tillhandahålla lokaler i Skålleruds bygdegård. Flera olika föreningar har sin verksamhet i bygdegården. På onsdagar fylls tex huset av kortspelande herrar. Föreningen ”Frykerudsalster” har en julmarknad och en sommarmarknad i bygdegården, då de ställer ut och säljer hantverk från bygden. Du kan också hyra bygdegården som privatperson för privata tillställningar och fester.
www.bygdegardarna.se/skallerudsbyalag/

Kils kommun
Gospelfestival i Fagerås arrangeras i samverkan med Kils kommun.
www.kil.se

Bilda
Studieförbundet Bilda är medarrangör av Gospelfestival i Fagerås.

bilda

Permalänk till denna artikel: https://gospelfestival.se/arrangor/