Max Lagers New Orleans Stompers

Max Lagers New Orleans Stompers kommer till Gospelfestival i Fagerås 2023!

Bandet är företrädare för den så kallade New Orleans Revival-skolan, vilken kännetecknas av att den är omedelbar, lättillgänglig, ofta ganska oarrangerad och mycket svängig. Gladjazz med tryck! Några av bandets förebilder är sådana storheter som Bunk Johnson och George Lewis (1940 och 50-tal), vilka de låter sig inspireras av för att sedan tolka jazzen på sitt eget sätt. Utöver god instrumentell förmåga har bandet flera goda sångare som de utnyttjar flitigt.

Max Lagers New Orleans Stompers uppstod 1979. Första gången Max Lagers spelade var det som ett ”plockband” där lediga musiker från andra band plockats ihop för en spelning på Jazzhuset i Göteborg. Resultatet blev dock så lyckat att Max Lagers fortsatte att leva och att utvecklas. Max Lagers New Orleans Stompers är idag ett av Sveriges ledande tradjazzband. 

Max Lagers hör hemma i Göteborg. Bandet gör regelbundna turnéer i Sverige och till våra nordiska grannländer. Idag är Max Lagers en internationellt etablerad orkester och bandet har gjort flera turnéer i bl.a. Storbritannien, Tyskland och Holland och framträtt med etablerade jazzartister som Sammy Rimington, Orange Kellin, Lars Edegran, Wendell Brunious, Duke Heitger, Adrian Cox och Anna-My Ekström Zetterberg.

Permalänk till denna artikel: https://gospelfestival.se/max-lagers-new-orleans-stompers/